[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری کلّ کشور

شماره: ۴۲۹۳ - ظ ۵

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۴۱

 

وزارت کشور

محترماً عطف به مرقومۀ شمارۀ ۳۶۶۱- ۷ ن – ۲۹ اردیبهشت ۱۳۴۱ موضوع نامۀ حضرت آیت‌اللّه آقای نجفی، معروض می‌دارد: طیّ شمارۀ ۳۹۵۵- ظ ۵ – ۱۰ خرداد ۱۳۴۱ به فرماندۀ هنگ اصفهان دستور داده شده شخصاً با استانداری اصفهان تماس گرفته و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال منطقه در این باره رسیدگی نموده و حتّی‌المقدور موضوع را فیصله دهند، لهذا به محض وصول پاسخ، نتیجه به استحضار خواهد رسید.

از طرف فرماندۀ ژاندارمری کلّ کشور، سرلشکر معزّی، [امضا]

 

[حاشیۀ ۱:] ــ اقدامی ندارد، بایگانی شود. ۱۷ خرداد ۱۳۴۱.

[حاشیۀ ۲:] ــ [مُهر: اندیکس شد].

[حاشیۀ ۳:] – سابقه ضمیمه شد – ۱۶ خرداد ۱۳۴۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]