[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان کاشان

[تاریخ: ۱۴  تیر ۱۳۲۴]

[ شماره: ۱۵۷۹]

 

محرمانه، مستقیم؛ خیلی فوری است

 

گروهان ژاندارمری کاشان

طی نامهٴ شماره ۱۵۶۰ تذکّر داده شده بود که نسبت به گزارشات یومیّهٴ حوزهٴ مستحفظی خود، فرمانداری را از حوادث و اتّفاقات محلّی مطّلع سازید، مع‌الوصف تاکنون کوچک‌ترین توجّهی نشده و از قضایای اختلافات اخیر آران که از لحاظ جنبه سیاسی قابل اهمیت و اعلام آن ضروری بوده، فرمانداری را مستحضر ننموده‌اید. چون طبق مادّهٴ ۱۵ قانون تقسیمات کشور شهربانی و ژاندارمری مکلف به اعلام وقایع یومیّه می‌باشد، مقتضی است: قدغن نمایید از جریان اقداماتی که وسیله مأمورین آن گروهان در مورد اختلافات حاصله فی‌مابین بهائیان و مسلمین آران به عمل آمده، فرمانداری را آگاه و ضمناً در آتیه این موضوعات را که جنبهٴ سیاسی دارد و حفظ سیاست عمومی از وظایف فرمانداری است، رعایت نمایند که مورث بی‌نظمی و اختلال امور نشود.

کفیل فرمانداری شهرستان کاشان، فهیم

۱۵۷۹ – ۱۴  تیر ۱۳۲۴

 

رونوشت شرح بالا پیرو گزارش شمارۀ ۲۴ – ۳۱  خرداد ۱۳۲۴ محرمانه، جهت استحضار به وزارت کشور تقدیم و به عرض می‌رساند: آقای ستوان یکم شهرابی در اثر عدم تجربه و علاقه به دیسپلین و مقرّرات اداری، پیوسته به عملیّات غیر قانونی مبادرت و در این مدّتی که در کاشان می‌باشد، هیچ‌گونه گزارشی در مورد وقایع اتّفاقات یومیّه به فرمانداری ارسال ننموده و این موضوع باعث شده که در اغلب قراء بی‌نظمی‌هایی تولید و برای فرمانداری ایجاد زحمت نموده، کما این‌که پیش‌آمد اخیر آران نیز در اثر مداخلات و عملیّات بی‌رویّهٴ نام‌برده و مأمورین ژاندارمری بوده، چنان‌چه این جانب شخصاً در رفع و اصلاح آن اقدام ننموده بودم، اطفاء نایرهٴ فساد غیر ممکن بود. با عرض مراتب فوق چنان‌چه از ادامهٴ عملیّات آقای شهرابی جلوگیری نفرمایند، از خود سلب مسؤولیّت می‌نماید. استدعا دارد مقرّر فرمایید در این خصوص توجّه خاصّ مبذول و اقدام عاجل به عمل آورند تا در آتیه پیش‌آمد برخلاف انتظاری رخ ندهد. (در خاتمه نکته[ای] لازم است به عرض برساند: فرستادن [ رونوشت و دستور ] مقتضیه که از آن‌جا هم برای ادای توضیحات به کاشان فرستاده می‌شود، جز تولید خصومت و بغض نتیجه[ای] حاصل نمی‌شود، بالفرض هم‌چه حاصل شود، دلتنگی ایجاد، انجام امور به حال وقفه خواهد افتاد، ارتباطات دوستانه هم مقطوع می‌گردد. مستدعی است از فرستادن رونوشت خودداری و به مختصر اظهار مطلب مبادرت شود. محمّد فهیم)

کفیل فرمانداری شهرستان کاشان، فهیم، [ امضاء: محمّد فهیم ]

[دستنوشته ۱:] سیاسی.

[دستنوشته ۲:] آقای انصاری، ۲۵- ۴.

[دستنوشته ٣:] عیناً به دفتر وزارتی ارسال می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]