[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

مورّخهٴ: ۱۶ آذر ۱۳۲۹

شمارۀ: ۳۶۶۳

 

رونوشت نامهٴ محرمانهٴ فرمانداری شهرکرد

 

محرمانه و مستقیم، فوری

 

جناب آقای حقیقی، استاندار استان دهم

آن‌چه استنباط می‌شود و اطّلاعات حاصله حاکی است، در بروجن بر روی دسیسه و تحریکاتی که متأسّفانه نمی‌توان روی کاغذ آورد، اقداماتی می‌شود که زمینهٴ اختلافاتی را روشن می‌نماید که ممکن است در آتیه منجر به آشوب شدیدی گردد. متأسّفانه فرماندهٴ دستهٴ ژاندارمری هم که تنها مأمور انتظامی در محلّ است، از طرف هنگ ژاندارمری اصفهان تعین گردیده است [و] همان‌طور که ضمن تلگراف شمارۀ ۳۳۱۲ – ۱۶ آبان ۱۳۲۹ به عرض رسیده، شخص ضعیفی است که در این موقع نمی‌تواند انتظامات محلّ را چنان‌چه شاید و باید حفظ نماید. لذا ضمن اعلام مراتب بالا برای رفع مسؤولیّت تقاضا دارد که فرماندهٴ دستهٴ قوی‌تری برای بروجن تعیین و فوری اعزام شود. ثانیاً با توجّه به گزارش شمارۀ ۳۳۲۱ این فرمانداری نسبت به تقاضایی که برای تعیین بخشدار و تشکیل کلانتری در آن‌جا شده است، متمنّی است نظریّهٴ سریعی اتّخاذ و دستور اقدام صادر فرمایند.

فرماندار شهرکرد و بختیاری،

خردپیشه، امضاء

رونوشت برابر اصل است، [امضاء]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]