[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

وزارت کشور

فرمانداری شهرستان کاشان

تاریخ: ۳۰  تیر ۱۳۲۴

شمارۀ: ۱۸۲۳

پیوست: سه برگ

 

محرمانه، مستقیم

 

وزارت کشور

 

عطف به مرقومهٴ شمارۀ ۴۲۵۳ - ۲۷۳۸-  م – ۲۰  تیر ۱۳۲۴ موضوع اختلاف بهائیان و مسلمانان که در قریهٴ آران رخ داده است، به طوری‌که پروندهٴ امر و مشاهدات حکایت می‌کند، روی اقدامات و مداخلات بی‌رویّه و خارج از وظیفهٴ مستقیم و بدون اطّلاع و نظر فرمانداری بوده است که آقای (شهرابی) کفیل ژاندارمری کاشان معلوم نیست روی چه نظر انجام داده و با این‌که قبل از ورود این جانب آقای فهیم معاون فرمانداری، شخصاً به آن قریه رفته و قضیّه را مرتفع ساخته بودند و دستور داده که ژاندارمری در این امر سیاسی دخالتی ننماید، مع‌ذلک آقای شهرابی کفیل ژاندارمری کاشان خودسرانه و بدون اطّلاع فرمانداری به قریهٴ نام‌برده رفته و تولید اختلاف و دودستگی نموده، سهل است چند نفری را هم جلب و پرونده تشکیل و به دادسرا فرستاده و باز این اندازه قناعت ننموده، گزارش خلافی به رییس مافوق خود که در شهرستان اراک است داده و از آن‌جا هم استوار یکم خامه[ای] را به سمت بازرسی فرستاده‌اند، مجدّد بدون اطّلاع فرماندار چند نفر را جلب و تعقیب و به دادسرا داده‌اند. مطابق شرحی که به فرمانداری نوشته و رونوشت سه فقرهٴ آن را به پیوست ملاحظه می‌فرمایند، در صدد هستند خودسرانه و بدون اطّلاع و مشورت، چند نفری را تبعید بنمایند و مفسدهٴ بزرگی برپا شود. به طوری که فهمیده می‌شود چون کفیل ژاندارمری نام‌برده جوان بی‌تجربه و خودخواهی [است]، سایر حرکاتش نیز به همین رویّه می‌باشد، اتّفاقات را تا حال به فرمانداری گزارش نداده و خودسرانه حرکاتی بروز می‌دهد که بر خلاف سیاست و انتظام محلّی می‌باشد. عقیده دارد دستور فرمایند هر چه زودتر مشارٌالیه را به محلّ دیگر اعزام و یک نفر مأمور مجرّب کارآزموده و وظیفه‌شناس جهت کاشان اعزام و نیز دستور فرمایند این حرکات خودسرانه را موقوف دارد و بی‌جهت اسباب گرفتاری و توقیف و حبس برای بیچاره رعایا فراهم نسازند و بالاخره تولید مفسده نشود.

 

فرماندار شهرستان کاشان، قراگزلو،

[امضاء]

۳۰  خرداد ۱۳۲۴

 

[دستنوشته ۱:] سیاسی، ۱۱  مرداد ۱۳۲۴.

[دستنوشته ۲:] [ مهر: وزارت کشور؛ ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۳۲۸۰، تاریخ: ۱۱  مرداد ۱۳۲۴ ].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]