[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم]

استانداری استان نهم

 

کشف تلگراف رمز مورخ ۲۴مرداد [۱۳۲۳] وزارت کشور

 

در این اواخر مکرّر اطّلاعاتی از نواحی مختلف کشور می‌رسد مشعر بر ا‌ین‌که بعضی اشخاص مفسده‌جو اختلافات مذهبی و مسلکی را دست‌آویز کرده و هر روز به بهانه‌ای مردم را تحریک نموده، موجب بلوا و اغتشاش و سرقت و ضرب و جرح و حتّیٰ قتل‌نفس شده‌اند. چون نظر اساسی دولت بر حفظ انتظامات و امنیّت و قلع مادّهٴ هرگونه اغتشاش و آشوب می‌باشد، بالخاصّه در این موقع که ماه رمضان در پیش است و چنان‌چه برای تأمین کامل امنیّت سریعاً اقدام جدّی نشود، بیم آن می‌رود که اشخاص مغرض هر روز به نوعی احساسات مردم را برانگیزند و باعث خصومت و نزاع و خون‌ریزی شوند. ضرورت مبرم دارد که با اعمال قدرت قانون دولت، به تدابیر عملی وسایلی به کار رود که از حالا به ثبات و استقرار کامل امنیّت از هر جهت اطمینان حاصل شود و برای انجام مقصود خواهشمندم آن‌چه را که لازم بدانید، فوراً معمول فرمایید و ضمناً به شهربانی و ژاندارمری نیز دستور داده شده است که بر طبق نظر جناب‌عالی رفتار کنند و از وزارت جنگ و وزارت دادگستری هم تقاضا شده که دستور بدهند مأمورین آنها در هر مورد که جناب عالی لازم بدانید، هرگونه اقدام قانونی را به عمل بیاورند. البتّه سایر رؤسای ادارات و دوایر محلّ و زعما و معتمدین و وجوه اهالی نیز در راه انجام این منظور همه‌گونه مساعدت خواهند کرد. به علاوه خواهشمندم هر نظری را که در این خصوص داشته باشند، تلگراف فرمایند و البتّه از نتیجه وزارت کشور را مسبوق خواهید فرمود.

٣٩٢ [هژیر[۱]]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [عبدالحسین هژیر در کابینه محمد ساعد در سال ۱۳۲۳ به وزارت کشور منصوب گردید]