[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

بانک سپه

تاریخ   ۴ مرداد ۱۳۶۰

شماره ۲۷۴۶

مدیر عامل

 

بسمه تعالی

بخشنامه

چون طبق فتوی امام، رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی ایران گروهکهای منافق بقول خودشان به ظاهر خلقیها و در باطن ضد خلقیها که علیه جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه نموده‌اند و افراد بهائی که مرتد میباشند. لذا به منظور اجرای این تکلیف شرعی بر تمام مسلمانها واجب است دفاعاً للاسلام آنها را در اسرع وقت به مقامات صالحه معرفی نمایند.

چون امتناع از این تکلیف شرعی از هیچ مسلمانی قابل اغماض نیست لذا به کلیه سرپرستان، رؤسا، معاونین و اعضاء حزب الهی فرداً فرد واجب است فوراً ضمن معرفی آنها با مشخصات کامل به مرکز، موضوع را به نزدیکترین کمیته و یا سپاه محل اطلاع دهند.

بدیهی است چنانچه افراد فوق‌الذکر از این وظیفه شرعی تعلل نمایند مسئول عواقب وخیم آن خواهند بود.

زین‌العابدین یعقوبی

[امضا]

[ناخوانا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]