[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

قوّۀ قضائیه

 

تاریخ: -----

شماره: -----

پیوست: -----

 

پرونده حقوقی

 

حضرت آیت‌اله آملی لاریجانی «دام عزه الشریف»

رئیس معظم قوه قضائیه

 

با احترام

در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٨ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب دی ماه ١٣٨۵ و آیین نامه اجرایی آن قانون، گزارش قضات بررسی کننده پرونده‌های کلاسه ٩١١١۶٢ شعبه سوم دادگاه حقوقی سمنان و ٩٣٠٠١٣ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان به همراه نظر کمیسیون شماره سوم (٣) مستقر در معاونت قضایی که در قبال اعلام اشتباه رئیس کل محترم دادگستری استان از دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٢٣١۵۶٠٠٠٨٩ مورخ ۴ اردیبهشت ١٣٩٣ صادر شده از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان با اعمال ماده ١٨ موافقت کرده‌اند جهت ملاحظه تقدیم می‌شود تا دستور شایسته در باب اعاده دادرسی صادر فرمایند./

ن ١- ٢۶ مرداد ١٣٩٣

 

حصاری

معاون قضائی قوه قضائیه

[امضاء]

 

«باسمه تعالی»

براساس گزارش پیوست، رأی موضوع دادخواهی، خلاف بین شرع تشخیص و به استناد ماده واحده مارالذکر ضمن موافقت با اعاده دادرسی مقرر می‌دارد بر مبنای اجازه تحصیل شده از مقام معظم رهبری «حضرت آیت‌اله العظمی خامنه‌ای دام ظله الشریف» پرونده برای رسیدگی به مرجع همعرض صادر کننده حکم قطعی فرستاده شود، عنداللزوم در اجرای ماده ٣ آئین نامه اخیرالتصویب اجرای حکم متوقف شود.

 

آملی لاریحانی

رئیس قوه قضائیه

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]