[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]]

بخش هفتم، اقلیتها

[صفحه:] ۶۱۹

 

بسمه تعالی

 

شماره ۵۰۷۳ - ۷۹

تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۷۹

 

جناب آقای دکتر حبیبی

معاون اول محترم رییس جمهور

 

با سلام

گزارش شماره ۲۲۳۷ – ۷۹ /م مورخ ۶ شهریور ۱۳۷۹ هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و ضمیمۀ آن در خصوص مطالبات اقلیتهای غیر رسمی مذهبی (تصویر پیوست)، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پینوشت فرمودند:

 

«جناب آقای دکتر حبیبی

اولاً، آن چه مربوط به دولت است سریعاً طبق موازین قانونی عمل شود. ثانیاً، اگر صلاح میدانید اصل قضیه را به جلسه سران سه قوه ارجاع دهیم و در آن جا با حضور بعضی حقوق دانان (از جمله جناب آقای مهرپور و معاون حقوقی رییس جمهور) بحثی بکنیم نظر جنابعالی چیست؟ به هر حال مسأله مهمی است که انشاءالله باید حل شود.»

 

سید محمدعلی ابطحی

 

رونوشت:

- جناب آقای دکتر مهرپور

مشاور محترم رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]