[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

[بخش هفتم، اقلیتها]

[صفحه:] ۶۰۶

 

بسمه تعالی

 

شماره ۸۹۸۸۷۸

تاریخ ۹ دی ۱۳۷۸

 

حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای موسوی لاری وزیر محترم کشور

حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای صدوقی

معاون محترم رییس جمهور در امور حقوقی و مجلس

 

با سلام

نامه شماره ۱۲۳۲ – ۷۸ /م مورخ ۴ دی ۱۳۷۸ هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و ضمایم آن در خصوص عدم ثبت ازدواج پیروان ادیان غیررسمی در دفتر اسناد رسمی و شناسنامه که تصویر آن به پیوست ارسال میگردد، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پینوشت فرمودند:

«آقایان محترم صدوقی و موسوی لاری جداً مشکل را حل و نتیجه را اعلام کنید.»

 

سید محمدعلی ابطحی

 

رونوشت:

جناب آقای دکتر مهرپور

- مشاور محترم رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]