[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

دفتر امام خمینی

شماره -----

تاریخ ١١ اردیبهشت ۱۳۵۸

 

ریاست محترم کمیته آباده زید توفیقه

 لطفاً نسبت به شکایت آقایان عنایت سعادت و فتح اله یزدانی دستور فرمائید رسیدگی گردد تا همانطوریکه امام فرموده‌اند که باید اقلیتهای مذهبی در رفاه و آسایش باشند بتوانند با آسودگی به محل سکونت خود باز گردند با تشکر

از طرف مسؤل دفتر امام

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]