[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

 

[تاریخ:] ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۰

شمارۀ: ۲۷۹

 

اهواز، جناب آقای وزیر دادگستری

بنا بر گزارشی که به عرض پیشگاه مبارک ملوکانه رسیده، رؤسای ادارۀ فرهنگ در اهواز و خرّم‌‌آباد مشغول تبلیغات بهائی بوده، در این زمینه عملیّات و تظاهرات داشته، مجامع تشکیل می‌دهند و اظهارات می‌فرمایند. چون این‌گونه تبلیغات و تشبّثات خصوصاً از ناحیهٴ کارمندان دولت اکیداً ممنوع و مستلزم تعقیب جدّی آنها می‌باشد، مقرّر فرموده‌اند بازرسی دقیق در این مورد به عمل آید و فوراً به این جریان‌ها خاتمه داده شود. بنابراین اکنون که در آن صفحات مسافرت دارید، زیر نظر مستقیم خودتان بازجویی‌های لازم را فرموده، نتیجه را اطّلاع خواهید داد که به عرض برسد.

[امضاء]

 

[حاشیه، با همان خطّ:] دیروز فرمان مبارک حضوراً شرف صدور یافت و مقرّر فرمودند گزارشی را که رسیده است، ستاد ارتش به دفتر نخست وزیر بفرستد. چون تا کنون گزارشی را نفرستاده‌اند، خلاصهٴ مطلب تلگراف شد که تا وزیر دادگستری در اهواز است، اقدام نمایند و تأخیری نشود.

[امضاء] ۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]