[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

نخست وزیر

 

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۳۳۴

شماره: ۲۶۷۹

پیوست دارد

 

خیلی فوری است

 

وزارت کشور

با ارسال رونوشت گزارش تلگرافی مورّخ ۸ خرداد ۱۳۳۴ آباده دایر بر این که عدّه‌ای از اهالی صغاد به کوشکک رفته و قصد آتش زدن اموال و منازل بهائی‌ها را داشته‌اند و به طور موقّت از طرف قوای انتظامی از عمل آنان جلوگیری به عمل آمده و اتّفاق نامطلوبی نیز رخ داده است؛ اکنون اوضاع آن‌جا متشنّج و احتمال وقوع حوادث ناگواری می‌رود و چنانچه احساسات اهالی شدّت یابد، قوای انتظامی فعلی قادر به جلوگیری نخواهد بود. دستور فرمایید فوراً در تأمین قوای انتظامی آباده اقدامات احتیاطی لازم را معمول داشته و ضمناً برای پیشگیری از هر گونه پیش‌آمد سوء و غیر منتظری، دستورات لازم به مأمورین مربوطه صادر نمایند.

از طرف نخست وزیر، [امضا]

 

[دستنوشته ۱:] ــ دستور داده شده، باز هم تأکید کنید. ۱۱ خرداد ۱۳۳۴.

[دستنوشته ۲:] ــ انتظامات.

[مهر: اندیکس شد].

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]