[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

شمارۀ: ۸۷۵۶

تاریخ: ۱ مرداد ۱۳۲۳

تلگراف به کلیّهٴ استانداران و فرماندارن و بخشداران

 

پیرو بخش‌نامهٴ ۷۴۴، راجع به جلوگیری از تظاهرات و تبلیغات مذهبی که موجب اغتشاش و بی‌نظمی می‌گردد، لزوماً ابلاغ می‌نماید چون شنیده شده است عدّه[ای] مفسده‌جو مفاد بخش‌نامهٴ بالا را وسیله نموده وتعدّیّاتی به اشخاص دیگر می‌نمایند که موجب اغتشاش و قتل و غارت گردیده، لازم است دستور فرمایید اشخاص متعدّی را جدّاً تعقیب و به محکمه جلب و شدیداً مجازات نمایید و نتیجه را نیز گزارش دهید.

نخست وزیر، ساعد

 

[حاشیه:] رونوشت به تمام وزارت‌خانه‌ها فرستاده شد. ۲۳ مرداد ۱۳۲۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]