[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

موضوع. فعالیت فرقه بهائی

گزارشات واصله حاکی است که افراد فرقه بهائی با تشکیل جلسات و انتشار نشریات مبادرت به فعالیت و تبلیغات شدید نموده‌اند.

نظر به اینکه فعالیت افراد این فرقه مغایر و مباین با شرایع مقدس اسلام می‌باشد و از طرفی نشریات آنها مخصوصاً مجله بدیع جزء اوراق ضاله تشخیص داده شده است بنابراین و به استناد [نظریه] سازمان اطلاعات و امنیت کشور که بایستی از فعالیت تبلیغاتی افراد فرقه مذکور و انتشار نشریات آنان به نحو مقتضی جلوگیری شود.

علیهذا خواهشمند است دستور فرمائید از فعالیت افراد فرقه مزبور که جنبه تبلیغاتی دارد [بهر نحو] و شکلی که باشد جلوگیری و از چاپ و انتشار نشریات بخصوص این فرقه که در رأس آن مجله بدیع می‌باشد ممانعت به عمل آید و متخلفین را طبق مقررات تحت تعقیب قرار داده و نتیجه را اعلام دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]