[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دفتر نخست وزیر

تاریخ ثبت: ۱۳ تیر ۱۳۲۵

شمارۀ: ۱۴۰۱۱

مستقیم

 

شیراز، جناب آقای استاندار استان هفتم

عین تلگراف علی‌اصغر منصوری به نمایندگی جمعیّت بهائی نیریز به ضمیمه فرستاده می‌شود. خواهشمندم نسبت به این شکایت رسیدگی و دستور لازم برای رفع تشویش و نگرانی اهالی صادر فرموده و نتیجه را جواباً مرقوم فرمایید.

[امضاء]

 

[حاشیه، با همان خط:] آقای حجازی، تلگراف دو نسخه و مکرّر است. یک نسخه را بفرمایید برای استانداری بفرستند و نسخهٴ دیگر در ضبط باقی خواهد ماند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]