[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

قوهء قضائیه

[آرم]

دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان

تاریخ ٢٢مهر٧٨

شماره ۷۶/ ۶۵۵۴۹

پیوست-----

 

ریاست محترم ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره)

نمایندگی استان اصفهان

 

با سلام

پیرو نامه شماره ۷۶/ ۶۵۵۴۹مورخ ١٧مهر٧٨ مقتضی است وسائل شخصی خانم پریچهره کرمی را به وی مسترد و نتیجه اعلام گردد.% خ

قاضی اجرای احکام

دادگاههای انقلاب اسلامی اصفهان

[امضا روی مهر رسمی]

٢٢ مهر ٧٨

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]