[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

استانداری استان دهم

 

تاریخ: ۳۰ شهریور ۱۳۳۰

شمارۀ: ۱۱۲۴۳

 

مستقیم و فوری است

 

فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهربانی، ژاندارمری

چون ماه‌های محرّم و صفر در پیش و در این دو ماه اهالی باید بدون دغدغهٴ خاطر به عزاداری خامس آل‌عبا بپردازند، شایسته است در حوزهٴ مأموریّت خود نهایت مراقبت را به عمل آورید که کسی تحت این عنوان مزاحمتی از مردم ننموده و از اشخاص مفسده‌جو و مغرض که معمولاً در این قبیل مواقع می‌خواهند تحت لوای دین مقاصد سوء خود را عملی نمایند، هر کس که باشد، جدّاً جلوگیری نمایند تا کسی نتواند از این طریق به ضرر نظم و آرامش شهر و اختلال امر عزاداری اقدام نماید و با مشکلاتی که مملکت در پیش دارد، به عنوان اختلافات مذهبی و دین [و] اغراض و نظرهای شخصی، نظم و آرامش را مختلّ سازد.

استاندار استان دهم

رونوشت فوق جهت استحضار هیأت علمیّهٴ اصفهان ایفاد می‌شود و خواهشمند است همان‌طوری که تا کنون بیدار و مراقب اوضاع بوده‌اند، اهمّیّت موقع و مقاصد اشخاص مغرض را که اغلب در این مواقع اعمال می‌نمایند، به آقایان وعّاظ محترم گوشزد فرمایند.

استاندار استان دهم

رونوشت برابر با اصل است، [امضاء]، ۲۸ مهر ۱۳۳۰، [مهر: اصفهان، دفتر استانداری استان دهم]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]