[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

نمره عمومی: ۴۱۵

نمره خصوصی: -----

کارتن: -----

دوسیه: ۳۳

 

[آرم]

ریاست وزراء

 

نوع مسوده: ------

موضوع مسوده: -----

ضمیمه: ------

مسئول پاک‎نویس: بهنام

تاریخ تحریر: ----- ماه: ----

تاریخ پاکنویس: ----- ماه: -----

تاریخ ثبت: ۱۹ فروردین ماه ۱۳۰۸

 

وزارت جلیلۀ داخله

سواد مراسله که از جمعی ساکنین سنگسر مشعر بر وقوع پارۀ حوادث که نتیجه تشبثات نائبالحکومه سنگسر و شهمیرزاد و متنفذین آنجاست رسیده لفاً ارسال میگردد [ناخوانا] فرمائید فورا اقدامات مقتضیه بعمل آورده و در صورت صحت جلوگیری نمایند و نتیجه را هم اعلام دارند.

[امضا]

۱۸ فروردین ۱۳۰۸

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]