[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۳۲۴

تاریخ ٢١ مهر ۱۳۶۳

پیوست-----

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت آموزش و پرورش

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

 

بسمه تعالی

به اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج بخش ٢

از دبستان قلم شمارۀ ۲ پسران

احتراماً به عرض میرساند طبق دستورات قبلی در مورد اخراج کردن دانش آموزان بهایی از مدرسه و اطّلاع قبلی به آن اداره در مورد دانش‌آموز امید تقی زاده که بهایی هستند در این مورد اقدام گردید. پس از اخراج دانش‌آموز ولی نامبرده از مدرسه خواسته‌اند که کتباً علّت را در پرونده توضیح دهیم و چون ما مدرکی جهت ارائه به ولی دانش‌آموز نداریم لذا خواهشمند است توضیحات لازم را مرقوم فرمائید %

به امید پیروزی رزمندگان اسلام

مسئول دبستان

[امضا روی مهر رسمی]

اداره آموزش و پرورش شهرستان کرج

دبستان قلم شمارۀ ۲ پسران

تاریخ: ٢١ مهر ١٣۶۳

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]