[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۸ بهمن ۱۳۶۳

شماره: ۳۶۰۱ / ۴۴

پیوست: -----

[آرم]

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

بسمه‌تعالی

خانم پریدخت خاضع

با ابلاغ سلام

دادستانی انقلاب اسلامی در پاسخ مکاتبات این دادگاه اعلام کرده است که خانم پریدخت خاضع بتاریخ ۲۹ دی ۶۳ در دادسرا حاضر شده و اظهار داشته که بدلیل اینکه فکر میکرده که آپارتمان متعلق بایشان نیز مصادره شده بدانجهت در سال ۶۲ مبادرت به شکایت نموده است، در حالیکه آپارتمان طبقه چهارم در اختیار شاکیه بوده و طبقات پائین نیز بدلیل اقامت ساکنین آنها را درخارج از کشور توقیف میباشد لازم است چگونگی را در پاسخ کتباً باین دادگاه اعلام فرمائید.

رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات شرع

سید جعفر کریمی [امضا]

[مهر رسمی] دادگاه انتظامی قضات- دادگاهها و دادسراهای انقلاب

[آدرس]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]