[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بعرض عالی میرساند

چون چندی قبل عرض شده بود مجدداً در تعقیب آن عرض میکنم که از قرار معلوم در کفشکر کلا توابع بارفروش تأسیس مدرسه شده است که ترویج از [مذهب بابیه] ضاله میکند و این فقره موجب تخریب شرع و شریعت و بالمآل تولید زحمت اولیای امور و دولت است خوب است جداً در صدد تحقیقات برآمده رفع و دفع فرمایند که سبب نشود هم مازندران و هم نقاط دیگر بزحمت افتاده موجب اشکالات شاقه گردد هر طور وزارت معارف صلاح بدانند [ناخوانا] در صدد رفع و دفع آن برآیند جواب مرقوم فرموده داعی بآقایان بارفروش بنویسم. محمد [ناخوانا]

 

فعلاً ضبط شود

در اینخصوص از نماینده مازندران مجدداً تحقیقات شده منتظر جواب است

۲۳ دلو ۱۳۰۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]