[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

ریاست محترم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری

محترماً در جواب نامه شماره ----- مورخه -----

بدینوسیله اعلام میدارد

که اینجانب معتقد به وحدانیت خداوند و حقانیت کلیه انبیاء و (معصومیت ائمه اطهار) میباشم و در تمام مدت خدمت اداری و غیر اداری با امانت و صداقت انجام وظیفه کرده‌ام که پرونده اینجانب گواه به صحت این مدّعاست.

تقاضای رسیدگی مجدد از طرف آن هیئت محترم را دارم.

عطاء‌الله درخشان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]