[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت سهامی اُمناء

(خاص)

طهران [حذف شده]

تلفن [حذف شده]

عنوان تلگرافی: (امناکو)

تاریخ: ۶ مرداد ۱۳۵۸

شماره: -----

پیوست: -----

 

جناب آقای هادوی دادستان محترم کل انقلاب

پیرو معروضه‌های مورخ ۳۱ خرداد ۱۳۵۸ و ۷ تیر ۱۳۵۸ موضوع اقدام نمایندگان بنیاد مستضعفین در تصرف محل شرکت سهامی امنا و متوقف نمودن امور مربوط به آن اینک به استحضار میرساند که در شهرهای مختلف ایران افرادی که حتی نمایندگی بنیاد مستضعفین را هم ندارند مبادرت به مراجعه و تصرف و تخریب املاک این شرکت می‌نمایند و منجمله در هفته گذشته گروهی یک ساختمان متعلق به این شرکت را با بولدوزر در اراک تخریب نموده و به این هم قانع نشده اجساد هفت نفر صاحبان اصلی این ساختمان را که متجاوز از پنجاه سال پیش مورد هجوم و قتل واقع شده و بناچار در همین خانه مدفون بوده‌اند بر خلاف احکام شرع مبین اسلام اجساد را به نقطه نامعلومی برده‌اند.

چون این قبیل تجاوزات و فشارها خصوصاً در ماه مبارک رمضان ممکن است مشکلات و ناملایماتی را در نقاط مختلف کشور ایجاد نماید که محققاً مورد تأئید آنجناب و همچنین رهبر عالیقدر و اولیای امور دولت نیست بدینوسیله استدعا دارد مقرر فرمائید دستور لازم برای جلوگیری از این قبیل امور صادر و ضمناً دستور استرداد املاک این شرکت را صادر فرمائید.

 

با تقدیم احترامات – مدیرعامل

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]