[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان

[اسم شرکت به انگلیسی]

 

یادداشت

تاریخ ۱۱ تیر ۵۹

 

بسم اله القاصم الجبارین

"از بیت‌المال مسلمین هرگونه پرداختی به افراد بهائی حرام است"

از تو ای برادر و خواهر مسلمان تقاضا داریم که در اسرع وقت افراد بهائی را به این کمیته معرفی نمائید تا نسبت به پاکسازی آنها اقدام گردد.

با تشکر هیئت پاکسازی و سالمسازی مجتمع

[مهر رسمی]

 [یادداشت دستنویسی در پائین صفحه] [ناخوانا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]