[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

بخش هفتم، اقلیتها

[صفحه:] ۶۱۴، ۶۱۵

 

بسمه تعالی

شماره ۴۶۹۸۷۸

تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۷۸

 

حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی

با سلام

گزارش شماره ۹۱۰۷۸ / م مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۷۸ هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی و ضمایم آن، موضوع: شکایت افراد و گروهها به خصوص اقلیتهای غیررسمی مذهبی در مورد نقض اصل ۲۸ قانون اساسی که تصویر آن به پیوست ارسال میگردد، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید. پینوشت فرمودند:

«جناب آقای دکتر روحانی

چون مسأله به نحوی در دبیرخانه مطرح است لازم است مفاد این نامه نیز لحاظ شود. به نظر من قانون اساسی مبنای مسلم و مورد اتفاق نظم در جامعه است و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی یعنی تعهد در اجرای کامل این میثاق عمومی است. همان طور که از متن هم برمیآید نظر امام (ره) منافاتی با عمل به قانون ندارد خاصه اگر تأکیدات مکرر و جدّی آن بزرگوار را نسبت به رعایت قانون به آن منضم کنیم و در این جا نیز به صراحت رعایت ضوابط و مقررات دولت را فرض دانستهاند. در عین حال اگر لازم باشد مطالب به استحضار مقام معظّم رهبری هم برسد تا نظر معظّم را نیز داشته باشیم گرچه اگر طبق موازین و ملاکهای موجود قضیه روشن باشد (که به نظر من چندان مبهم نیست) اجرای دقیق قانون اساسی و قوانین دیگر لازم است و حالت منتظر، ندارد.»

سید محمدعلی ابطحی

 

رونوشت: -جناب آقای دکتر مهرپور

مشاور محترم رییس جمهور و رییس هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]