[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

منطقه بهداری جنوب تهران

بیمارستان بهارلو

شماره ۵۶۱۷ / ۵ / ٢ / ١

تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۳

پیوست-----

 

به: همکار محترم آقای دکتر منوچهر پرتو

از:

موضوع: نظر باینکه عده‌ای از بیماران شما در بخش ارتوپدی بستری میباشند و آقای دکتر غنی پور در جبهه بسر میبرند خواهشمند است تا اطلاع ثانوی بخدمت خود در بیمارستان بهارلو ادامه دهید. ضمنا تا روشن نشدن وضعیت وضع شما از پرداخت حقوق معذوریم.

دکتر علی صرافی

رئیس بیمارستان بهارلو

[امضا]

[مهر رسمی]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]