[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

مرکز رسیدگی به شکایات مردمی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

ریاست جمهوری

بسمه تعالی

 

شماره: ۴۸۰۵۴ / ۷۰۱

تاریخ: ۲ خرداد ۱۳۸۹

پیوست: -----

 

(شما که عاجز از شکر او و نعمتهای بی منتهای اوییم پس چه بهتر که از خدمت به بندگان او غفلت نکنیم که خدمت به آنان خدمت به حق است چه که همه از اویند) «امام خمینی(ره)

 

به: فرماندهی محترم ناحیه انتظامی استان مازندران

موضوع: رسیدگی به نامه ضمیمه

سلام علیکم

با عنایت به تأکید رییس جمهور محترم مبنی بر رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم، به پیوست تصویر نامه آقای سهراب لقایی مبنی بر اعتراض به پلمپ مغازه ایشان و همسرش ارسال می‌گردد.

لطفاً دستور فرمائید ضمن بررسی، اقدام مقتضی معمول و نتیجه را به این اداره کل و نامبرده اعلام نمایند. / الف

ماشاءالله صفا

قائم مقام مرکز و مدیر کل رسیدگی به شکایات و در خواستهای مردمی

از طرف مصطفی جزینی [امضا]

 

[یادداشت دستنویسی زیر نامه]

کارشناس محترم اداره [ناخوانا]

تا کنون پاسخی واصل نشده است.

۱۰ دیماه ۱۳۸۹

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]