[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۷ مهر ۷۵

بسمه تعالی

مقام محترم دفتر ریاست جمهوری اسلامی ایران در شیراز

 

محترماً اینجانب علی حبیبی فرزند احمد شناسنامه شماره [حذف شده] متولد سال [حذف شده] گذرنامه شماره [حذف شده] و فیش ارز بانک ملی بشماره ۱۹۴۷۸۴ هزار دلار و همسرم سکینه حقدوست فرزند حسین شناسنامه بشماره [حذف شده] متولد سال [حذف شده] گذرنامه شماره [حذف شده] و فیش ارز بانک ملی بشماره ۱۹۴۷۹۰ هزار دلار پاک سازی شده از کار، جنگ زده از خرمشهر که پس از مدت بیست سال انتظار با تهیه هرگونه مدارک رسمی و معتبر بشرح فوق و بلیط هواپیما برای دیدن فرزندان خود عازم استرالیا بودیم در فرودگاه مهرآباد آقای شعبانی گذرنامه‌های ما را اخذ و از خروج ما جلوگیری و با دادن دو ۲ شماره ۱۳۷۴ /۵۵ /۱۳۸۲ /۵۵ /۵ اظهار داشت شما بدادگاه انقلاب اسلامی شیراز مراجعه و تکلیف خود را روشن نمائید چون ما اطمینان داشتیم هیچ پیشینه سوئی جز بهائی بودن نداریم و جرم عقیده هم در قوانین جزائی وجود ندارد و هیچ فردی را نمیتوان باتهام عقیده تحت پی گرد قرار داد لذا در تاریخ ۳۱ شهریور ۷۵ بدادگاه محترم انقلاب اسلامی شیراز مراجعه و با تقدیم نامه شماره ۷۵ /۱۱۹۷ /خ/[؟] – ۲۹ شهریور ۷۵ کمیسیون محترم حقوق بشر اسلامی ایران در تهران به آقای درجی معاونت محترم قضائی و مسئول اجرای احکام در شیراز تقاضای رسیدگی نمودیم فرمودند بستاد خبری شیراز مراجعه نمائید در ساعت ۵/۱۱ [۱۱: ۳۰] صبح همان روز با تقدیم نامه مورخه ۳۱ شهریور ۷۵ و اصل نامه فوق که آقای درجی بعنوان ستاد محترم خبری پاراف نموده بود بستاد خبری شیراز مراجعه پس از یکسری تحقیقات فرمودند چون شما مورد سیاسی ندارید بدفتر محترم ریاست جمهوری اسلامی ایران در شیراز مراجعه نمائید گفتیم ما را معرفی فرمائید فرمودند تلفن می‌کنیم وقتی بدفتر محترم ریاست جمهوری اسلامی رسیدیم خود را معرفی کردیم بلافاصله دو ۲ برگ فرم در اختیار ما گذاشتند فرمودند تکمیل نمائید و ستون مذهب را سفید بگذارید و اضافه فرمودند با ستاد خبری تماس می‌گیریم شما برای گرفتن جواب فردا مراجعه نمائید فردا صبح ساعت ۹ تاریخ ۱ مهر ۷۵ طبق قرار بدفتر محترم ریاست جمهوری مراجعه مجدداً دو برگ فرم بشرح روز قبل بما دادند و گفتند تکمیل کنید ولی ستون مذهب را سفید بگذارید چون در اینجا مسئله خدا و ایمان و وجدان در میان آمد سفید گذاشتن ستون مذهب صلاح نبود و با کشیدن دو ۲ خط مساوی ستون فرم تکمیل نمودیم فرمودند از برداشتن ممنوع‌الخروج بودن روی پرونده شما میسر نیست. اکنون استدعای عاجزانه ما آنستکه با توجه بشرح معروضه فوق و سن و سال ما دو نفر زن و مرد از کار افتاده و پیر و بیمار و ندیدن ۲۰ سال فرزندان و تهیه مدارک قانونی و معتبر عنایت فرمایند بموضوع رسیدگی و اجازه دهند تا قبل از انقضای تاریخ ویزا و بلیط‌های خریداری شده بمسافرت خود ادامه دهیم با تشکر فراوان – سکینه حقدوست [امضا] علی حبیبی [امضا]

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]