[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی[۱]

[بخش هفتم، اقلیتها]

[صفحه:] ۶۳۰

 

بسمه تعالی

 

شماره ۷۶۶۲۸۰

تاریخ ۱۰ دی ۱۳۸۰

 

برادر ارجمند، جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

با سلام،

طبق گزارشی که در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۰ در جلسه رسمی کمیسیون محترم اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با حضور اینجانب ارائه گردید، برخی از کارمندان شاغل در سطح مؤسسات دولتی به استناد ارتباط و اعتقاد آنان به مسلک بهاییت، از حقوق شهروندی محروم میشوند.

یادآور میشوم، در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۶۷، نخست وزیر محترم با موافقت ریاست جمهوری اسلامی ایران طی صدور بخشنامهای به کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداریهای سراسر کشور ابلاغ نمودهاند:

«هیچ یک از مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست افرادی که جاسوسی و یا محرومیتشان از حقوق اجتماعی و قانونی به تشخیص مراجع ذیصلاح اثبات و مورد حکم قرار نگرفته را از حقوق اجتماعی و قانونی محروم نماید.»

با ارائه سوابق موضوع و با عنایت به اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی و نظر جنابعالی به عنوان رییس جمهور و مسؤول اجرای قانون اساسی در الزام رعایت حقوق شهروندی نیروی انسانی فرقه بهاییت، راهگشاست.

سید محمدعلی ابطحی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] [از کتاب: وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی، مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی ۱۳۷۶ - ۱۳۸۴، دکتر حسین مهرپور، تهران: نشر ثالث، ۱۳۸۴]