[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٢١ شهریور ١٣٩١

 

بسمه تعالیٰ

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان کیاسر

احتراماً باطلاع آن مقام محترم و مسئول میرساند اینجانبان کشاورزان ایول امضاء کنندگان ذیل ورقه طبق روال سنوات گذشته برای کاشت و برداشت زراعت و همچنین گردوهای باغ و در که متعلق به خودمان میباشد با اطلاع و هماهنگی آن مقام محترم با حضور نیروی انتظامی تلمادرّه انجام میشد حال نیز زمان آن رسید که هم برای چیدن گردو وارد محل شویم و همچنین در آیندۀ نزدیک برای کاشت زمینهای زراعی اقدم نمائیم از این رو تقاضا میشود دستورات لازم جهت مساعدت و همیاری به نیروی انتظامی تلمادرّه صادر فرمائید تا ما بتوانیم با امنیت و آرامش گردوهایمان را جمع آوری و کاشت زراعت اقدام نمائیم از عنایات و توجه مسئولانه آن مقامات محترم کمال تشکر را داریم.

[امضای بیش از ٢٠ نفر]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]