[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جناب دکتر حفیظی دبیر کل محترم سازمان مرکزی نظام پزشکی ایران

عطف به نامه شماره ۳۲۰۳ / ۴ -۶ تیر ۱۳۶۱ و فتوکپی نامه شماره ۱۱۷۰۵ / ۱ - ۲۹ خرداد ۱۳۶۱ شورای عالی قضائی بدین‌وسیله مراتب سپاس خود را نسبت به آن جناب و حضرت آیت‌الله موسوی اردبیلی که اجازه حق کار آزاد طبابت به اینجانب به‌عنوان پزشکی بهائی اعطا فرمودند اعلام می‌نماید و احتراماً بعد از طرح موضوع نکاتی چند را در مورد خود و همسرم دکتر شعله میثاقی دهاقانی (حکیمان) یادآور می‌گردد تا برای رسیدن به هدف فوق اقدام مقتضی صورت پذیرد.

همانطوریکه مطلعید اینجانبان به‌ واسطه تعهدمان به وزارت بهداری بر طبق مصوبات ۲۴ آذر ۱۳۵۸ شورای انقلاب و خرداد ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی از حق کار آزاد طبابت محروم می‌باشیم و بدیهی است به علت اعتقادات دیانتی خویش حق کار دولتی نیز نداریم. لذا برای اطلاع معروض می‌دارد که در نامه ۱۰۹۳ /۵۰ - ۳ خرداد ۱۳۶۱ معاونت محترم نظارت و پارلمانی وزارت بهداری که عطف به نامه ۱۰۶۲- ۲۹ فروردین ۱۳۶۱ برای جناب دادستان کل کشور نیز ارسال گردیده متذکر شده که برای رفع مشکل در وزارت بهداری اصلاحیه‌ای برای تقدیم به هیئت دولت تنظیم شده است و بر اساس‌نامه ۱۷۹۷- ۲۷ خرداد ۱۳۶۱ مدیرکل محترم دفتر حقوقی وزارت بهداری ذکر شده که در ماده ۲۲ این اصلاحیه چنین آمده است که افرادی که متدین به ادیان رسمی نباشند بتوانند مبلغی معادل کلیه هزینه‌های دانشگاهی را به تعیین وزارت فرهنگ و آموزش عالی پرداخت نموده از شمول خدمت ماده ۲ خارج گردند (بنا بفرموده مدیرکل محترم دفتر حقوقی ماده ۲ این اصلاحیه ماده ۱ مصوبه ۲۴ آذر ۱۳۵۸ شورای انقلاب می‌باشد). بدین‌وسیله تذکر می‌دهد که نامه اخیر ۱۷۹۷ - ۲۷ خرداد ۱۳۶۱ دفتر حقوقی در پیرو نامه قبلی ایشان یعنی گزارش ۲۸۸۴ -۱۶ اسفند ۱۳۶۰ می‌باشد که در آن به ‌جز مسئله تعهد موضوع ازدواج همسر اینجانب بر اساس موازین دیانت بهائی مطرح شده که چون ازدواج ایشان ثبت نشده لذا نمی‌تواند از قوانین مربوط به زنان شوهردار استفاده نماید که البته در این اصلاحیه موضوع پیش بینی نشده و سؤال به قوت خود باقی است ونیز در پایان‌نامه ۱۷۹۷- ۲۷ خرداد ۱۳۶۱ دفتر حقوقی برای تسریع در کار درخواست استفتاء از دفتر حضرت امام نموده‌اند که بلامانع بودن آن از طرف جناب دکتر لطیفی معاونت محترم نظارت و پارلمانی وزارت بهداری ابلاغ گردیده.

با توجه به اینکه ایجاد قسط و عدل و اجرای قانون یکی از اهداف عالیه اسلام و در نتیجه جمهوری اسلامی ایران است و نیز این اصلاحیه و استفتائیه مراحل مقدماتی خود را طی می‌نماید موارد ذیل را متذکر می‌گردد تا بتواند در حدود امکان راه گشای مشکل شده و از اطاله بیش ‌از حد مسئله با توجه به اقدامات یکساله ونیم اینجانب سینا حکیمان جلوگیری به عمل آید.

در مورد اصلاحیه باید عرض شود که الف: پرداخت کلیه هزینه‌های دانشگاهی حکمی است که عطف به ما سبق شده. ب: سنواتی که اینجانبان از آموزش رایگان استفاده نموده‌ایم کمتر از سنواتی است که در دانشگاه تحصیل کرده‌ایم. ج: بر اساس تعهدی که گرفته‌اند و از آموزش رایگان استفاده نموده‌ایم ملزم به خدمت در ایران می‌باشیم لا غیر. د: بعد از تصویب مصوبه ۲۴ آذر ۱۳۵۸ شورای انقلاب اینجانب و مصوبه خرداد ۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی همسرم اطاعت خود را از قانون در هر زمان و در هر نقطه از ایران برای انجام تعهد اعلان نمودیم که به علت اعتقادات دیانتی خویش از انجام آن و اشتغال بکار ممنوع گردیدیم و چون به‌ جز تعهد خدمت تعهد دیگری برایمان پیش بینی نشده طبیعتاً تعهدی دیگر برایمان نمی‌ماند که بر اساس آن وجهی پرداخت گردد. ه: در این اصلاحیه پیش بینی نشده که چه نوع گواهی‌ای باینجانبان تسلیم می‌شود تا اطمینانی بر امکان اشتغال بکار آزاد طبابت داشته باشیم و: در این اصلاحیه مسئله خدمت سربازی اینجانب که جزء سنوات تعهدم می‌باشد منظور نشده (البته جلب نظر مدیرکل محترم دفتر حقوقی بدین مسئله شد که انشاءالله در اصلاحیه گنجانده شود). ز: در این اصلاحیه توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگردیده که تعمیم و حتی سعی در رایگان نمودن آموزش عالی جزو اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران است که بدینوسیله قانون اساسی صریحاً نقض می‌گردد. ح: و بالاخره مسئله ازدواج همسر اینجانب طرح نگردیده تا بتواند از حقوق زنان شوهردار برخوردار گردد و در آینده تولید سؤال ننماید.

 مطمئناً وزارت بهداری و دولت جمهوری اسلامی ایران قصد آن ندارند که در موضع قدرت بر محور اخذ وجه حکمی غیرعادلانه اجرا نمایند و نسبت به فردی بهائی و ایرانی ظلمی روا داشته شود که این مخالف دستورات عالیه اخلاقی و مغایر شرع مقدس اسلام بوده و انحراف از اسلام راستین می‌باشد.

با توجه به ‌مراتب فوق در مورد اصلاحیه و قصد وزارت بهداری بر استفتاء از دفتر حضرت امام خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که این مسئله به نحوی اصولی و جامع بررسی و حل گردد تا اینجانبان بتوانیم به خدمت درمانی برای این ملت محروم پرداخته و نهایتاً از دریای بیکران معارف پزشکی با توجه به پیشرفت سریع آن در سرتاسر عالم کسب فیض نموده و موفق به تحصیلات عالی‌تر گردیم.

مزید توفیق آنجناب را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

دکتر سینا حکیمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]