[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

دادسرای انقلاب اسلامی گنبد

بسمه تعالی

 

شماره ۱۱۷۶ / ۶۲ / ۲۴

تاریخ ٢ بهمن ١٣۶۲

پیوست: هفت برگ فتوکپی

 

مسئول محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گنبد

با سلام نظر به نامهً دادستان کل محترم انقلاب و زیرنویس ریاست محترم دادسرای انقلاب اسلامی گنبد که به این شعبه واصل گردیده است، مقرر فرمائید برادران مسئول بررسی و نتیجه را به این دادسرا شعبه سوم ارسال نمایند. با آرزوی توفیق از خداوند متعال برای کلیه برادران در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل.

ضمناً هفت برگ فتوکپی مربوطه پیوست میباشد به اطلاعات جهت اقدام ارسال گردد.%.

[امضا]

دادیار شعبه سوم دادسرای انقلاب اسلامی گنبد

[امضا روی مهر رسمی]

٢ بهمن ١٣۶۲

 

[یادداشت دستنویسی در حاشیه صفحه]

بسمه تعالی

دفتر [ناخوانا] مطالعه گردد و پرونده‌های آنها هر چه زودتر به دادستانی انتقال داده شود.

٩ بهمن ١٣۶۲

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

جواب شفاهاً گفته شد.

مدنی

 

[مهر و یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

[مهر] رونوشت برای [ناخوانا]

[مهر] ثبت شد

٨ بهمن ١٣۶۲

[مهر] اندیکس شد

 

[مهر با شماره و تاریخ در پشت صفحه]

اطلاعات [ناخوانا] سیاسی منطقه ٢

ورود به دفتر عادی

تاریخ ١٢ بهمن ١٣۶۲

شماره ۷۴۴۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]