[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

١٣ تیرماه ١٣٩٠

 

بسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه عمومی شهرستان کیاسر

با عرض سلام و ادای احترام به استحضار می‌رساند.

پیرو دستورات مورخه ١٨ آبان ١٣٨٩ و هماهنگی و مساعدت پاسگاه نیروی انتظامی پشتکوه که کشت زمینهای مزروعی انجام گرفته بود. در حال حاضر وقت برداشت محصولمان می‌باشد و با توجه به حساسیت موجود در منطقه و ایجاد اختشاش [اغتشاش] توسط افراد خاطی از آن مقام مسئول و محترم تقاضا میشود دستورات لازم را به پاسگاه نیروی انتظامی پشتکوه عنایت بفرمائید تا با هماهنگی لازم سهولت در جمع آوری بوجود آید از همکاری شما نهایت تقدیر و تشکر داریم.

با رجای تأئید: کشاورزان ایولی

[اسامی و امضاهای کشاورزان ایول]

 

[دستور دادگاه]

بسمه تعالی

عیناً به پاسگاه مربوطه ارسال می گردد تا با حضور مأمورین انتظامی در جهت جلوگیری از حوادث احتمالی نسبت به برداشت محصول اقدام و نتیجه را صورتجلسه کرده به [ناخوانا] اعلام نمایند.

دادرس [ناخوانا] فتحی

١۴ تیرماه ١٣٩٠

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]