[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی

شماره ۱۲۵۳۶- ۶

تاریخ ١٣ بهمن ١٣٧١

پیوست دارد

 

یسمه تعالی

حجّت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی دامت توفیقاته

دادستان محترم انقلاب اسلامی مرکز

 

سلام علیکم:

با ایفاد شکواییه های مورخ  ۲۵ شهریور ١٣٧١ و ٢٨ آبان ١٣٧١ خانم پریدخت وحدت حق (در چهار برگ) و پنج برگ تصویر پیوستی، شایسته است امر و مقرر فرمایند با عطف توجه به پرونده کلاسه ۲۵ / ١٢٢٩٨ مورخ ١٣ اردیبهشت ١٣۶۱ بموضوع شکایت وی رسیدگی و برابر مقررات و موازین قانونی احقاق حق شود و از نتیجه این کمیسیون را مطلع نمایند./ت

با احترام

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی

محمدعلی شرعی

[امضا روی مهر رسمی]

 

رونوشت: جهت اطلاع شاکیه

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]