[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ ٢٨ خرداد ۶۳

ریاست محترم شهرداری مشهد

بدینوسیله به استحضار میرسد طبق حکم صادره دادگاه انقلاب اسلامی مشهد پدر اینجانب نصرت‌الله وحدت که عضو جامعه بهائی میباشند اعدام شدند.

[ناخوانا] مستدعی است دستورات لازم جهت دفن جسد مشارالیه را صادر فرمائید.

با احترام ماندانا وحدت

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]