[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۸ خرداد ۱۳۹۶

۱۶۴۵ – ۴ / ش/ ت

 

جناب آقای دکتر صادق نجفی

شهردار محترم کلانشهر تبریز

 

با سلام

احتراماً به پیوست درخواست آقای ایرج نوردل مبنی بر عدم اجازه دفن اموات در محدوده تبریز و وادی رحمت به علت اعتقاد به دین غیر از دین مقدس اسلام، خواهشمند است دستور فرمایند تصمیماتی اتخاذ نمایند تا مشکل این اقشار از شهروندان حل و فصل گردد.

 

جواد ششگلانی

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]