[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

 

مورّخهٴ: ۹ آذر ۱۳۳۱

[شمارۀ: ۴۱۵۸]

 

استخراج رمز رفسنجان

 

وزارت کشور

عقبهٴ ۸۹۷ / ۱۳۷ / م – ۲۲ / ۲۱ / ۲۲[۱] عبّاس خاندانی که در غائلهٴ ۱۵ مهر قرار توقیف او صادر و متواری بود، عصر دیروز وارد در خیابان، مردم را تحریک، رییس شهربانی در صدد دستگیری او بود. جمعیّت مأمورین را تهدید می‌کردند. به وسیلهٴ مأمورین نظامی و چند تیر هوایی شلیک، جمعیّت متفرّق و بازداشت می‌شود. ۴۱۵۸.

بنی‌اقبال

 

[دستنوشته ۱:] ادارۀ سیاسی، ۹ آذر ۱۳۳۱.

[دستنوشته ۲:] چون عین تلگراف شمارۀ ۱۳۷ ضمن شمارۀ ۱۲۸۰۵ – ۲ آذر ۱۳۳۱ به ادارۀ انتظامات فرستاده شده، لذا عیناً برای اقدام لازم به آن اداره ایفاد می‌گردد. رییس ادارۀ سیاسی، [امضاء].

[مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۱۳۴۵۵، تاریخ: ۹ آذر ۱۳۳۱].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

[۱] تاریخ صحیح ۲۴ آبان ۱۳۳۱