[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره: ۱۹۳

تاریخ: ۶ اسفندماه ۱۳۱۸

 

[آرم]

وزارت فرهنگ

اداره فرهنگ اصفهان

دایره: بازرسی

همراه: -----

محرمانه

اداره فرمانداری اصفهان

بقرار اطلاع واصل با اینکه بانو عزت طبیبی بموجب ابلاغ اداری مشغول خدمت در دبستان نجفآباد میباشد شهرداری نجفآباد از امضاء لیست حقوق ماهیانه دبستانی که بانو طبیبی در آنجا کار میکند خودداری نمودهاند با اینکه تصدیق میفرمایند توقیف حقوق اشخاص باید بموجب حکم دادگاه صالحه یا وزارت متبوع باشد متمنی است مقرر فرمایند در این باب از شهرداری نجفآباد توضیحات لازم خواسته شده مقرر فرمایند از مبادرت باین قبیل اقدامات خودداری و نتیجه را اعلام فرمایند. – پ

رئیس فرهنگ اصفهان – شکرائی

[امضاء و مهر اداره]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]