[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

شهربانی کلّ کشور

ادارۀ آگاهی

 

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۲۵

شمارۀ: ۶۷۲۲ / ۱۰۵۱۵ / ۱

 

جناب اشرف آقای نخست وزیر و وزیر کشور

محترماً به استحضار عالی می‌رساند: شهربانی کاشان گزارش داده است ساعت چهارده و نیم روز ۲۲ مهر ۱۳۲۵ به وسیلهٴ پاسبان مأمور کارخانهٴ ریسندگی گزارش می‌رسد که چند نفر از کارکنان کارخانهٴ مزبور مذاکره می‌کرده‌اند علی‌اکبر [بَشَری] لحاف‌دوز که بهائی بوده روز ۲۱ مهر ۱۳۲۵ فوت کرده و او را در قبرستان مسلمانان دفن نموده‌اند، باید او را از خاک بیرون آورد. فوراً مأمورین انتظامی به قبرستان اعزام، پس از ورود مأمورین مشاهده می‌شود جسد را از زیر خاک در آورده‌اند و چون جمعیّت بیش از دو هزار نفر زن و مرد بوده‌اند، مرتکبین تشخیص داده نشده و قضیّه را به دادستان اطّلاع داده، دستور دفن جسد داده شده و چون بهائی‌ها از قضیّه مطّلع و پیش‌بینی بروز حادثه می‌رفته، جمعیّت از طرف مأمورین انتظامی متفرّق و بر حسب تقاضای کسان متوفیٰ که بهائی هستند، جسد به وسیلهٴ مأمورین به قبرستان مخصوص آنها در باغ گبرها حمل و دفن می‌گردد. به شهربانی مزبور دستور تعقیب مرتکبین و مراقبت در حفظ انتظامات داده شده است.

از طرف رییس شهربانی کلّ کشور، پاسیار ۱ حسام وزیری [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] تعقیب کنند و نتیجه را بنویسند. ۲۸ مهر ۱۳۲۵

[دستنوشته ۲:] شمارۀ ۲۶۰۷ – ۲۸ مهر [۱۳۲۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]