[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

وزارت کشور

ادارۀ اطّلاعات و آمار

شمارۀ: ۹۷۱۸

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۲۹

 

ادارۀ انتظامات

گزارش تلگرافی مورّخهٴ ۱۲ آذر ۱۳۲۹ بروجن جهت اطّلاع ذیلاً درج می‌شود:

بروجن، ۱۱ آذر ۱۳۲۹، شب ۹ جاری درب منزل عبدالرّحیم واحدی بهائی نامی [را] آتش زده‌اند. قضیّه توسّط ژاندارمری محلّ تحت پیگرد قانونی است.

از طرف رییس ادارۀ اطّلاعات و آمار، [امضاء]

 

[حاشیه بالای صفحه:] آقای کاتبی، ۱۶ آذر.

[حاشیهٴ ۱:] ۸- ۱۷۵۰-ن – ۱۵ آذر ۱۳۲۹

[حاشیهٴ ۲:] سابقه دارد، ۱۶ آذر ۱۳۲۹

[حاشیهٴ ۳:] سابقه ضمیمه شد، ۱۹ آذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]