[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره-----

تاریخ-----

[آرم]

سفارت جمهوری اسلامی ایران

بوئنوس آیرس

 

آقای سیروس توتونچی

در پاسخ نامه مورخ ١٠ می ١٩٨٠ [۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۹] شما به پیوست گذرنامه خودتان و گذرنامه خانمتان که تمدید گردیده است عودت داده میشود.

ضمناً چون طبق مقررات جدید صدور گواهی تحصیلی برای کسانیکه معتبر خارج میباشند ممنوع گردیده بدینجهت از تائید گواهی تحصیل شما معذور میباشیم.

با تقدیم احترام

شعبه امور کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]