[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی

[تاریخ:] ۵ مهر ١٣٩۴

 

دل نوشته پدری که فرزند ۱۰ ساله‌اش به دلیل اعتقادی از تحصیل محروم شد.

کمپین نه به آزار و زندان هموطنان بهایی: دل نوشته زیر دل نوشته شهروند بهایی است که هفته گذشته فرزند ده ساله‌اش به دلیل بهایی بودن از دبستان محل تحصیل خود اخراج شد.

ای داد از این بیداد

سال ۱۳۶۱ وقتی هنرستان شماره یک طهران اخراجم کردند، پدر که خود زخمها خورده و زهرها چشیده بود فرمود: پسرم نمی‌دانند پس در قلبت بذر محبت بنشان و برایشان دعا کن.

به شهر گرگان رفتم چند روز بعد اخراجم کردند و این بذر جوانه زد و به دانشگاه هم راهم ندادند ساقه نمودار شد و در هنگام سربازی درجه‌ام را ندادند و برگهایش جلوه نمود و هر روز به دلیلی بر رشدشان افزود تا شکوفه‌هایش پدیدار گردید و مهیای ثمر بشد.

امروز تاریخ تکرار شد ولی برای جوانان ۱۶ ساله که برای کودکی ۱۰ ساله از مدرسه‌ای که سال قبل در آن می‌آموخت به دلیل طرح نظارتش و به بهانه عدم ثبت نام مجدد عذرش را خواستند.

به مدرسه‌ای دیگر رفتیم که مهد یاران بود مدیر شاد، از وجود کودکی باهوش و معلم مسرور از حضور نهالی شاداب در مرور پرونده مدیر رنگش دگرگون شد و معلم از خط قرمز مدیر یاد کرد، شرمنده ما نمیتوانیم او را ثبت نام کنیم او بهایی است.

پسر پژمرد و معلم حلقه در چشم، نظاره کرد و مدیر چهره‌اش سرخ ماند و من گفتم پسرم نمیداند پس در قلبت بذر محبت بنشان و برایشان دعا کن" معلم مهربان با چشم لرزان رقتنمان را نگریست و گریست.

مدرسه مهد یاران نبود محو یاران بود پس به مدرسه‌ای دیگر رفتیم که ادعایش دبستان بینش بود و جهان دانش پس نامش ثبت شد و شهریه‌اش اخذ گرید او با جوانه محبت به خانه رفت و من به محل کار.

دقایق بعد تلفن زنگ زد و همسرم به خنده گفت کدام دانش؟ کدام بینش؟ مدیر محترم مدرسه تماس گرفتند و فرموده‌اند زود بیائید پرونده را ببرید او بهایی است ما بهائی قبول نمی‌کنیم" او که فرزند پدر آسمانی است او که مانند همه کودکان جهان روح معصوم دارد اشک در چشمانش حلقه زد و مکث کرد و بغضش را فرو خورد، لبخند زد کمی بعد ده ساله، شکوفه‌هاش پدیدار شد و ثمر بخشید.

ولی من میدانم از این ستم چشمان خدا هم با من گریست ای داد از این بیداد.

تقدیم به عارف عزیزم که در کودکی جوان شد.

به فدایت پدر

۵ مهرماه ۱۳۹۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]