[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

دانشگاه طهران

 

تاریخ: ۲۲ شهریور ۱۳۲۶

شمارۀ: ۳۸

 

محرمانه

 

ریاست کلّ ادارۀ دفتر نخست وزیری

در پاسخ نامهٴ محرمانهٴ ۴ / ۱۷۹۸ – ۱۷ شهریور ۱۳۲۶ اشعار می‌دارد: به محض وصول رونوشت نامهٴ شمارۀ ۴ / ۱۶۹۷ که توسّط وزارت کشاورزی ارسال شده بود، به وسایل مقتضی تحقیقات لازم به عمل آمد و در نتیجه معلوم گردید گزارشی که به عرض رسانیده‌اند، در قسمت مربوط به دانشکدهٴ کشاورزی کاملاً آلوده به غرض و به کلّی عاری از حقیقت بوده و در آن دانشکده از وقتی که دانشگاه اداره‌اش را عهده‌دار گردید، هیچ‌گونه تبلیغات مذهبی صورت نگرفته است. ضمناً لازم است به استحضار برساند که قطع‌نظر از این‌که در دانشگاه اصولاً تبلیغات مذهبی و سیاسی ممنوع است، آقای مهندس دواچی شخصاً مردی وظیفه‌شناس و مورد اطمینان هستند و ممکن نیست گرد این‌گونه مسایل بگردند. ایشان تا چندی پیش در وزارت کشاورزی ریاست ادارۀ کلّ دفع آفات را داشتند و اخیراً طبق مقرّرات دانشگاه از طرف معلّمین دانشکده کشاورزی به اتّفاق آراء به ریاست دانشکده انتخاب شدند و با اطّلاعات کافی و سوابقی که از ایشان در دست هست؛ تصوّر نمی‌رود اجازه بدهند هیچ‌گونه تبلیغات مذهبی خاصّه اگر مخالف مذهب رسمی ایران باشد، در حوزهٴ اداری ایشان صورت گیرد. با این مقدّمه متمنّی است مقرّر فرمایید راجع به هویّت شاکی تحقیقاتی نموده، مخصوصاً راجع به اظهارات او دلیل و مدرک بخواهند. چنان چه مقصودش افترا بود، سخت مورد تعقیب و مجازاتش قرار دهند و چنان‌چه اظهاراتش مبنا و اساسی داشت، آن را به اطّلاع دانشگاه برسانند تا فوری اقدام مقتضی به عمل آید.

رییس دانشگاه، دکتر سیاسی، [امضاء]

 

[دستنوشته ۱:] سابقه، ۴ / ۱۹۷۲ – ۲۴ شهریور ۱۳۲۶

[دستنوشته ۲:] آقای دبیران، عین عریضهٴ شکایت‌آمیز را به بخشداری کرج بفرستید و با توجّه به موضوع، دستور دهید کاملاً محرمانه نسبت به اظهارات شاکیان رسیدگی نمایند و هویّت آنان را معلوم و در صحّت و سقم اظهارات آنان تحقیق و نتیجه را اطّلاع دهند.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]