ذبیح الله مؤمنی

متولد ۲۲ دی ۱۳۲۷ در تهران

درتاریخ ۲۴ مرداد ١٣۵۹ در تهران تیرباران شد

 

ذبیح الله مؤمنی درسال آخر دانشگاه در رشته مهندسی کامپیوتر تحصیل می‌کرد که بازداشت شد.  در روز ۲۱ تیر ۱۳۵۹ او را در خانه‌اش دستگیر کردند اما تا مدتّی کسی از محل زندانی او ‌خبر نداشت.  او ۷ ماه قبل از این واقعه ازدواج کرده بود. در سحرگاه روز جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۵۹ تیرباران شد.  جسد او با آداب بهائی در گلستان جاوید تهران به خاک سپرده شد.

 

(این معرفی کوتاه بر مبنای اطلاعاتی که در دسترس ما بوده تهیه شده است. اگر به نکته‌ای برخوردید که دقیق نیست و یا اطلاع مهمی ناگفته مانده است، لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید.)