[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

ژاندارمری کلّ کشور

شمارۀ: ۳۷۰۲/ ج

تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۲۳

محرمانه

 

وزارت کشور

محترماً پاسخ مرقومهٴ شمارۀ ۷۳۳۵ / س/ ۲۳۳۵ مورّخهٴ ۲۱ اسفند ۱۳۲۲ راجع به تبلیغات مذهبی بهائی‌ها به استحضار می‌رساند: طبق گزارش ناحیهٴ ۷ ژاندارمری مرکز، یک عدّه مفسده‌جو در محلّات باعث اغتشاش محلّی شده و به عنوان این‌که بهائی‌ها دخالت در امورات آنها نموده و تبلیغات می‌نمایند، مزاحمت اهالی را فراهم ساخته بودند که پروندهٴ آنان از طریق دستهٴ ژاندارمری محلّات ضمن شمارۀ (۱۶۳۸ مورّخهٴ ۷ دی ۱۳۲۲) به دادگاه محلّات احاله گردیده است.

از طرف فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور

سرهنگ همایون [امضاء]

 

[یادداشت دستنویس بالای صفحه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]