[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دبیرستان دکتر هشترودی

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شماره

تاریخ ۲ مهر ۶۳

پیوست ندارد

 

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که بعلت اینکه آرمان یزدانی زنوزی به گواهی ولی و خود بهائی می‌باشد ما از ثبت‌نام ایشان معذور هستیم.

دبیرستان دکتر هشترودی

امور تربیتی

[امضا]

۲ مهر ۶۳

[آدرس]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]