[ترجمه‌ای از متن انگلیسی]

 

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی درج شده است]

[توضیحات مترجم در داخل کروشه قرار گرفته است]

 

[روزنامه:] تهران تایمز

[تاریخ:] چهارشنبه ۳۱ اوت ۱۹۸۳ – ۹ شهریور ۱۳۶۲

[شماره:] ۱۲۸ - جلد ۵

 

خادمین صادق من مالکین ارض هستند (قرآن کریم)

تهران (ایرنا) – حجّة الاسلام سیّد حسین موسوی تبریزی دادستان کلّ کشور، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه کیهان گفت امروز جمهوری اسلامی بقدری قدرتمند است که به آسانی میتواند در مقابل "انتقادات" بایستد. ...

او درباره بهائیان گفت جمهوری اسلامی قصد ندارد که در مقابل اخبار تبلیغاتی امپریالیسم در مورد بهائیان واکنشی نشان دهد ولی در نظر دارد ماهیت واقعی کسانی را که بطور غلط شناخته شده‌اند روشن کند.

او گفت "با آنکه اخبار امپریالیسم ایران را متّهم به اعدام بهائیان بخاطر اعتقاداتشان میکند ولی ایران این کار را نکرده و بارها این مسئله را اعلام داشته است. او اظهار داشت که بعضی از آنها جاسوس بودند و بهمین خاطر مجازات شده‌اند. ایران اسناد و مدارکی در مورد جاسوسی آنها برای قدرت‌های بیگانه که اغلب هم با دریافت کمکهای مادّی متقابل همراه بوده را در دست دارد. او اضافه کرد نقشه جدید بهائیان احتکار لوازم مورد احتیاج مردم از قبیل قطعات یدکی اتومبیل و غیره... میباشد. او گفت که جمهوری اسلامی ایران بهائیّت را به رسمیّت نمیشناسد و تأکید کرد که بهائیان در نظر مقامات مسئول بعنوان یک گروه توطئه‌گر شناخته میشوند.   (ادامه دارد)