[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بتاریخ: ۱۱ شهریور ماه ۱۳۱۶

شماره: ۸۴۴۲

 

محرمانه

 

[آرم]

ریاست وزراء

اداره کل شهربانی

 

تلگرافی از سنگسر از طرف جمعی از زنان آنجا رسیده و شکایت میکنند که چندی است کسان آنها را بنام بهائی بودن زندانی نموده‎‎اند و تقاضای رسیدگی باظهارات خودشان را دارند مقتضی است اولاً معلوم دارید جریان امر چه بوده ثانیاً اگر توصیف حضرات برای تعطیل بر خلاف نظامنامه تعطیلات میباشد در حدود قانون مجازاتی قائل گردید که عنوان عقیده و اینکه مخصوصاً کسان آنها میخواهند خود را مظلوم نشان دهند از بین برود.

رئیسالوزراء

[امضاء]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]