[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادستان معظم انقلاب اسلامی زاهدان

احتراماً باستحضار میرساند اینجانب محمدعلی صفاری باغبان و سرایدار حظیرةالقدس بهائیان زاهدان متعلق به شرکت امناء که اخیراً طبق حکم دادستان مصادره گردیده است ماٴمورین مرتباً باعث مزاحمت اینجانب را فراهم مینمایند علیهذا با توجه به مطالب ذیل دستور فرمائید رفع مزاحمت گردد.

حقیر مدت ۳۵ سال است در این محل که زمینی بایر بوده است به سرایداری و باغبانی مشغول بوده و در قبال حقوقی که میبایست شرکت امناء باینجانب پرداخت مینمود یکباب منزل سه اطاقه به زیر بنای حدود ٨٠ متر مربع در گوشه زمین مزبور ساختمان نمود و شرکت اجازه درآمد گلکاری را برای تتمه حقوق باینجانب داده است ولی متأسفانه امروز چند نفر از جوانان ماٴمور شما آمدند و گفتند ما اثاثیه شما را بیرون میریزیم آیا شما که دادستان هستید و دادرس مردم هستید چون من فردی مسن و مستحق که در سن ٧٠ سالگی که هیچ نوع اندوخته و پس‌اندازی ندارم با پنج سر عائله این سزاوار است که چنین کنند شما تکلیف مرا روشن کنید و نگذارید در دوره تشعشع عدل اسلامی سهم انسانی پایمال گردد.

با احترام محمدعلی صفاری

[امضا]

۲۶ شهریور ۵۸

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]