[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

نام: فدرس

نام خانوادگی: شبرخ

نام پدر: عطاءالله

مرجع بازداشت کننده: ----- شماره قرار----- اتهام: بهائی بودن

 

حضرت حجةالاسلام و المسلمین جناب آقای قربانی حاکم محترم شرع دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان

محترماً: پیرو مذاکرات در جلسه دادگاه مورخه ۷ اردیبهشت ١٣۶۵ موضوع پرونده کلاسه ۱ / ۶۴ / ۱۵۶ / ۱۶ با توجه به اظهارات انجام شده در دادگاه مورخه ۱۲ آبان ١٣۶۴ و بازجوئی انجام شده در دادستانی انقلاب زاهدان جهت مزید اطلاع بعرض میرسد که بعنوان فرد بهائی مطیع قانون و حکومت متبوعه خویش بوده حق مداخله در امور سیاسیه را نداشته و در جمیع شئون حیات خویش مراتب صداقت و امانت خود را ثابت نموده‌ام و تشکیلات بهائی که صرفاً دیانتی است از این امر مستثنی نمیباشد لذا طبیعی است بعد از اعلام رسمی مقام محترم دادستانی کل انقلاب در شهریور ماه سال ۱۳۶۲ تعطیل گردد.

اتهاماتی که متأسفانه بر خلاف اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی در اوین از طریق اعمال شکنجه با دیکته کردن مطالب واهی و بی‌اساس وارد گردیده و همانطور که آن مقام ارجمند نیز در جلسه مذکور ملاحظه فرمودید در ذیل برگ کیفر خواست از متهم قبل از ورود به دادگاه بالاجبار تائید موارد واهی مذکور را به نحوی غیرقانونی میگرفتند فرد بهائی را در مظان تهمت‌های ناروا چون جاسوسی، دشمنی با حکومت متبوعه خویش – جمهوری اسلامی ایران و عدم قبول حقانیت شرع مقدس اسلام و کمک مالی به اسرائیل و دیگر موارد غیر مستند و مستدل جلوه داده است که فاقد ارزش قضائی است و برائت او بر مسئولین محترم منصف و آگاه جمهوری اسلامی ایران پوشیده و پنهان نیست.

تهمت‌های واهی فوق به اشکال گوناگون باعث تضییع حقوق انسانی اینجانب و خانواده‌ام گردیده است تقاضا میشود توجهی جدی از طرف آن حاکم محترم شرع بعمل آید تکلیفم بعنوان فرد بهائی ایرانی از نظر موارد مشروحه ذیل مشخص و اقدامات لازم معمول گردد.

۱-تعیین وضعیت کار و کسب و اجناس توقیف شده بطور تفکیک اعم از چاپخانه، مغازه و اجناس آن پس از بیش از ۵۰ ماه بلاتکلیفی.

۲- تعیین وضعیت خانه مسکونی با کلیه وسائل و مایحتاج ضروری اولیه توقیف شده که منجر به دربدری و آوارگی خانواده‌ام گردیده که بیش از ۵۰ ماه از بلا تکلیفی آن می‌گذرد.

۳- تعیین وضعیت تلفن منزل برادرم که صرفاً به خاطر اینکه فامیل او نیز شبرخ می‌باشد قطع گردیده.

۴- ایجاد تأمین امنیت قضائی بعنوان یک فرد بهائی ایرانی.

۵- رفع اثر هتک حرمت بواسطه تهمت‌های ناروا و بی‌اساس با توجه به شکنجه‌های اعمال شده.

۶- تأمین حقوق اجتماعی بعنوان یک خانواده بهائی ایرانی از نظر تحصیل، ثبت ازدواج در شناسنامه و خروج و غیره.

۷- در پایان تقاضای رفع اثر ناشی از سلب حقوق تضییع شده انسانی و قانونی را دارم.

با تقدیم احترام: فدرس شبرخ

[امضا]

[مهر ناخوانا]

رونوشت – دادستانی انقلاب اسلامی زاهدان جهت اطلاع و هر گونه اقدام مقتضی

اثر انگشت زندانی فوق مورد گواهی است افسر نگهبان ملاحظه شد. ستوان محمودی رئیس زندان/ مدیر زندان ارسال شود

 [امضا] [تاریخ:] ۱۴ اردیبهشت ١٣۶۵

 

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

محترماً زندانی یاد شده استحقاق کمک و مساعدت را دارد. تقاضای وی منعکس می‌گردد.

[امضا]

[تاریخ:] ۱۴ اردیبهشت ١٣۶۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]